(lokaal tarief) 030-2850172
Morgen geopend van: 09:00 tot 17:00

Privacy

Sinds 1 september 2001 is de nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens van kracht. Nedconcepts hecht veel waarde aan je privacy en houdt zich aan deze wet. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat je rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen.

Nedconcepts BV.

Skouter.nl is eigendom van Nedconcepts BV. Nedconcepts is een bedrijf dat een totaaloplossing biedt voor internetconcepten. Nedconcepts is gevestigd in Breukelen en heeft momenteel een groot aantal vaste en parttime medewerk(st)ers die jou of je onderneming graag van dienst zijn.

Postadres

Nedconcepts BV
Postbus 60
3620 AB Breukelen

Algemene info

Tel. +31 (0)30 2850134
Fax +31 (0)30 2800315
www.nedconcepts.nl
KvK Groningen: 30165736
BTW-nummer: NL8121.66.267.B01

Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Verantwoordelijke

Nedconcepts BV (“Nedconcepts”), gevestigd te Breukelen (Nederland), Straatweg 66K.

Persoonsgegevens

Alle tot een individuele persoon herleidbare gegevens.

Bezoeker/gebruiker

Bezoeker van onze websites, die niet noodzakelijkerwijs ook een abonnee of “gratis aanmelder” is.

Verwerken van persoonsgegevens

Elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot die persoonsgegevens vanaf het verzamelen tot aan het vernietigen.

Vastleggen en verwerken van persoonsgegevens

Middels de website Skouter.nl verzamelen wij bepaalde gegevens. De door jou verstrekte gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van Nedconcepts. De gegevens worden gebruikt om de aangevraagde nieuwsbrieven te kunnen toezenden, de aangevraagde pakketten af te kunnen leveren, je te informeren over andere producten en diensten van Nedconcepts en ter voldoening aan wet- en regelgeving.

Het verstrekken van de persoonsgegevens

Nedconcepts verstrekt je gegevens niet aan enige andere partij, behalve als het ten behoeve is van de behandeling van aanmeldingen en aanvragen of als wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze verklaring omschreven doelen gebruikt. De door jouw gekozen aanbieder heeft eigen verplichtingen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de behandeling van je gegevens door hen verwijzen wij naar de privacyverklaring van deze aanbieder.

Geheimhouding

De medewerkers van Nedconcepts, Nedconcepts zelf en zij die in opdracht van Nedconcepts toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen. Om inzage van je persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Nedconcepts verschillende beveiligingmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Recht van inzage en correctie

Je hebt altijd het recht van inzage in de gegevens die Nedconcepts over jou in bezit heeft. Je hebt het recht deze te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen. Je kunt deze gegevens uitsluitend schriftelijk opvragen door een brief te sturen naar: Nedconcepts BV, t.a.v. Skouter, postbus 60, 3620 AB, Breukelen.

Wijzigingen

Nedconcepts behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Bekijk daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen.

Statistische informatie

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.(‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven

Postcodecheck

Zo simpel is overstappen en geld besparen
Waarom mijn postcode invullen?